Aktuellt:

NYA LAGAR 2021

Nya lagar och restriktioner Riksdagen har antagit en tillfällig pandemilag. För oss innebär lagen att varje besökare som vistas inomhus ska ha ett utrymme om 10 kvadratmeter, att skyltning om detta ska sättas upp och att arbetet ska dokumenteras. Länsstyrelsen följer upp att lagen efterlevs och den aktör som missköter sig kan tvingas stänga. Yoga … NYA LAGAR 2021 Läs mer »
Läs mer