Ashtangayoga

En kraftfull yogaform där exakt samma flöde görs. Är utvecklad ur den klassiska hathayogan och innehåller alla de traditionella yogapositionerna för att utveckla utövarens styrka, balans och flexibilitet.