Restorativ utbildning hösten 2021

Nyhet hösten 2021! 
Vill du få klarare insikter i ditt sätt att hantera stress och lära dig vägen till återhämtning? Vill du fördjupa dina kunskaper om restorative yoga? Är du nyfiken på yogisk filosofi och historia?
Stress lämnar avtryck i våra fysiska kroppar såväl som i sinnet. Att hitta tillfällen för återhämtning och vila är en utmaning för många, särskilt när vi inte vet vilka verktyg vi kan använda. 
I höst kommer Yoga & Hälsa erbjuda en fördjupningsutbildning i restorative yoga för dig som vill undervisa i restorative yoga eller fördjupa din egen förståelse för yoga, stressens effekter på kroppen och återhämtningens kraft. 
Utbildningen är på totalt 50 timmar och kommer vara lärarledd i två helger – 25 & 26 september samt 9 & 10 oktober. 
Utbildningen hålls av Stephanie Johnsson, socionom och certifierad lärare i restorative yoga, yin yoga, hatha yoga och yoga nidra. Stephanie är också utbildad och verksam inom meditation, hypnos, taktil massage & healing. 
Utöver två lärarledda helger kommer självstudier äga rum mellan träffarna, bland annat inom självreflektion, din egen stresshantering, självkännedom och praktiska moment. 
Utbildningen kräver ditt fokus och en portion nyfikenhet, men utdelningen är stora vinster för ditt eget välmående och du som vill är redo att börja undervisa efter certifiering. 
Pris: 8500 kronor Plats: Yoga & Hälsa, Södra Sandåsgatan 53När: 25 & 26/9 + 9 & 10/10 2021Utbildningen kan delbetalas. 
För vidare information, frågor och anmälan kontakta Stephanie:Telefon: 0703646995Mejl: Stephanie.johnsson@gmail.com